محمدحسین نائینی
 اندیشه سیاسی میرزای نائینی

اندیشه سیاسی میرزای نائینی

  واژه "مشروطه" از نیمه های دوره سلطنت ناصرالدین شاه بر سر زبان ها جاری بود [1]، امّا کم تر کسی به درستی به اصل معنا و مفهوم آن توجه داشت. جناح روشنفکری، ریشه واژه را یک کلمه لاتین (فرانسه) Lachart (لاشارت) میدانستند که به معنای "قانون" است و از طریق ترکیه در نوشته های نامق کمال [2]، روشنفکران ایرانی آن را تکرار می کردند و لذا اصرار داشتند که واژه کنستتوسیون  (Constitution) و لفظ مشروطه در متن بیانیه...

ادامه مطلب

از میرزای‌ نائینی‌ تا امام‌ خمینی

از میرزای‌ نائینی‌ تا امام‌ خمینی

 ‌گسل‌ تاریخی‌ دولت‌ و ملت یکی‌ از جدی‌ترین‌ مشکلاتی‌ که‌ تاریخ‌ گذشته‌ ما را به‌ خود مشغول‌ می‌داشت، حضور اقتدار سیاسی‌ فاقد مشروعیت‌ دینی‌ بود، این‌ مشکل‌ به‌ موازات‌ گسترش‌ و تعمیق‌ باورهای‌ سیاسی‌ تشیع، ظهور و بروز بیش‌تری‌ می‌یافت، قدرت‌ سیاسی‌ جامعه‌ این‌ گسل‌ و شکاف‌ اجتماعی‌ را که‌ بین‌ دولت‌ و...

ادامه مطلب