شیخ محمد الحسین کاشف الغطاء
 زندگی نامه علامه کاشف الغطاء و معرفی آثار کلامی ایشان

زندگی نامه علامه کاشف الغطاء و معرفی آثار کلامی ایشان

شرح مختصری از زندگی نامه علامه کاشف الغطاء علامه آیت الله شیخ محمد الحسین کاشف الغطاء (قدس سره) از تبار علامه بزرگ شیخ جعفر کاشف الغطاء و از خاندان دانش و فضیلت بود. در سال 1294ق در نجف اشرف متولد شد و در سال 1373ق وفات یافت.او در محضر بزرگانی چون سید محمد کاظم یزدی(1312ق تا 1337ق) ، آخوند خراسانی (1312ق تا 1329ق)، آقا رضا همدانی، میزرا محمد تقی شیرازی و ... فقاهت را آموخت و از ملازمان و معتمدان مرحوم سید یزدی شد و پس...

ادامه مطلب