احمد کسر وی
مرور بر زندگی احمد کسروی؛ عاقبت کسی که می خواست قرآن را بسوزاند!

مرور بر زندگی احمد کسروی؛ عاقبت کسی که می خواست قرآن را بسوزاند!

سید احمد کسروی، مورخ، زبان شناس و از رجال فکری و فرهنگی معاصر است. وی فرزند‌ حـاجی میرقاسم تبریزی است که در 8 مهر 1269 ش در تبریز به دنیا آمد. ناصح ناطق تبریزی در کتاب خود درباره خانواده وی این چنین آورده است: «کسروی از دودمان‌های نامدار تبریز نبود... و خاندان کسروی-مانند بسیاری از دودمان های محروم تبریز- آرزو داشت که فرزند خاندان، درس ملایی بخواند و فقیهی شناخته و یا خطیبی نامدار شود... در آن...

ادامه مطلب