حسن طوفانیان
سفر حسن طوفانیان و بهرام آریانا به اسرائیل در سال ۱۳۴۶

سفر مقامات بلندپایه نظامی رژیم پهلوی به اسرائیل

سفر حسن طوفانیان و بهرام آریانا به اسرائیل در سال ۱۳۴۶

بهرام آریانا و حسن طوفانیان به همراه یعقوب نیمرودی در حال بازدید از یکی از مناطق جنگی

ادامه مطلب

خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان

خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان

نقد كتاب

حسن طوفانیان، فرزند مهدی، در سال 1292خ. در تهران متولد شد. وی در سال 1312 به استخدام ارتش درآمد و در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی، مهمترین مشاغل وی چنین بود: فرمانده آموزشگاه خلبانی، رئیس دایره 2 طرحهای استراتژیک اداره سوم ارتش، معاون هوایی اداره سوم ارتش، مدیرعامل سازمان صنایع نظامی، آجودان مخصوص شاه، رئیس اداره خرید و سفارشات خارجی صنایع نظامی و جانشین وزیر جنگ. ارتشبد طوفانیان در جریان پیروزی انقلاب...

ادامه مطلب