شهید آیت الله مفتح
27 آذر سالروز شهادت آیت‌الله دکتر محمد مفتح

27 آذر سالروز شهادت آیت‌الله دکتر محمد مفتح

حلقه وصل حوزه و دانشگاه

امام خمینی(ره) در قسمتی از بیانات خود در باره اهمیت پیوند و تفاهم حوزه و دانشگاه و ترس مستکبرین از این اتحاد، می‌فرماید: «نقشه جهان‌خواران و عمال آن‌ها جدا کردن این دو طبقه مؤثر و متفکر در زمان رژیم طاغوتی بود و مع الاسف موفق شد و کشور را به تباهی کشاند و آن نقشه بار دیگر در دست اجرا است که با غفلت جزئی رو به تباهی خواهیم رفت. دشمن می‌داند که با پیوند و تفاهم حوزه و دانشگاه این مملکت...

ادامه مطلب