آرامگاه بهشت زهرا
افتتاح بهشت زهرای تهران

افتتاح بهشت زهرای تهران

تا پیش از افتتاح نخستین آرامستان متمرکز رسمی تهران در تیرماه ۱۳۴۹، اهالی پایتخت امواتشان را در چند قبرستان معروف مثل ابن‌بابویه، مسگرآباد، باغ توتی شهرری و صحن امامزادگان محلی دفن می‌کردند. نخستین گامها برای تاسیس آرامستان متمرکز تهران در سال ۴۵ برداشته شد، وقتی زمینی ۳۱۴ هکتاری توسط شهرداری برای اینکار در نظر گفته شد وقرار شد عملیات عمرانی برای قبرستان شدنش انجام شود. تابستان سال ۴۹ اعلام...

ادامه مطلب

مردم کنار پیکر شهدای انقلاب اسلامی در آرامگاه بهشت زهرای تهران

مردم کنار پیکر شهدای انقلاب اسلامی در آرامگاه بهشت زهرای تهران

 در ماه های آخر حکومت استبدای و سرکوبگر شاه تعداد شهداء تظاهرکنندگان در تهران روز به روز افزایش پیدا می کرد. در این روزهای سرنوشت ساز بهشت زهرای تهران به مرکز تجمع تظاهر کنندگانی تبدیل شده بود که به منظور شرکت در مراسم تشیع و بخاک سپاری و اعلام همبستگی با خانواده شهداء با همه سختگیری های رژیم شاه به قطعه 17 این آرامگاه می رفتند.

ادامه مطلب