سند سوزی
سند سوزی به دستور رئیس ساواک

سند سوزی به دستور رئیس ساواک

در سندی که ملاحظه می کنید 18 روز مانده به پیروزی انقلاب اسلامی سپهبد ناصر مقدم ریاست وقت ساواک از ترس آنکه اسناد موجود در ساواک در اختیار انقلابیون قرار نگیرد صراحتا دستور سوزاندن اسناد حساس ساواک را صادر می کند. متن کامل سند به شرح ذیل است : مدیریت کل اداره چهارم شماره: 11707 / 1000 ه‍اداره همکاریهای 1000 ه‍ تاریخ: 4/11/57چون سرویس‌های اطلاعاتی غربی توجه ساواک را به اسناد حساس موجود در ساواک به ویژه...

ادامه مطلب