روش پژوهش
برگزاری کارگاه روش پژوهش در تاریخ شفاهی  بخش نخست

برگزاری کارگاه روش پژوهش در تاریخ شفاهی بخش نخست

تاریخ شفاهی؛ منبع گردآوری اطلاعات تاریخی از طریق مصاحبه است «کارگاه روش پژوهش در تاریخ شفاهی» دوشنبه 28 بهمن امسال در ساختمان آرشیو ملی، سالن دکتر پرهام سازمان اسناد و کتابخانه ملی با سخنرانی سهیلا صفری برگزار شد.  سهیلا صفری دکترای تاریخ معاصر از دانشگاه الزهرا است. موضوع  پایان نامه‌ او «ناامنی‌های اجتماعی در دوره رضاشاه با موضوع پژوهش در تاریخ شفاهی» است. وی بیش از 10 سال...

ادامه مطلب