روزنامه ایران
صدق و کذب در تاریخ شفاهی

ضرورت راستی آزمایی مطالب مطرح شده در کتاب های تاریخ شفاهی

صدق و کذب در تاریخ شفاهی

تولید روایت‌های مختلف در کشور ما به علل مختلف از جمله انقلاب و جنگ در سالهای اخیر در حال گسترش بوده است و همین امر باعث شده است تا جایگاه تاریخ شفاهی روز به روز اهمیت بیشتری در جامعه ما پیدا نماید. اگرچه در مقام گردآوری تلاشهای بسیاری صورت گرفته است اما یکی از مهمترین بحث‌های تاریخ شفاهی مسئله اعتبار روایت‌هایی است که تاریخ شفاهی تولید می‌کند. این سؤال که گزارههای پایه که دائماً از طریق...

ادامه مطلب

آشنائی مختصر با زین‏ العابدین رهنما

آشنائی مختصر با زین‏ العابدین رهنما

زین‏ العابدین رهنما فرزند شیخ العراقین مازندرانی، روحانى ایرانى مقیم عراق، در سال 1273 خورشیدى در کربلا به دنیا آمد و در نجف به تحصیل در رشته فقه اسلامى، حکمت و اصول پرداخت. زین‏ العابدین همزمان با بعضى از روزنامه نویسان بعدى ایران، مانند على دشتى و عباس خلیلى در جوانى از عراق به ایران بازگشت. بعد از برچیده شدن بساط سلطنت محمد علیشاه و فرار او از ایران و استقرار مشروطیت، زین‏ العابدین به...

ادامه مطلب