هویت ملی
انقلاب و جنگ،هویت ملی مردم ایران را دستخوش تغییر کرد

انقلاب و جنگ،هویت ملی مردم ایران را دستخوش تغییر کرد

 در نشست «تاریخ زنده» مطرح شد؛ مرتضی رسولی‌پور در نشست «بررسی چهل سال تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»، بیان کرد: آنچه درباره تاریخ شفاهی جنگ صورت گرفته، مطلقا قابل‌قبول نیست. آنچه ما دیدیم و آنچه منعکس شده، فاصله زیادی دارد. باید هندسه معرفتی خود را نسبت به این تحول بزرگ، مقداری تغییر دهیم.  رسولی‌پور: آنچه درباره تاریخ شفاهی جنگ صورت گرفته، قابل‌قبول...

ادامه مطلب