نماز
اقامه نمازجماعت توسط دانشجویان در روزهای انقلاب

اقامه نمازجماعت توسط دانشجویان در روزهای انقلاب

دانشجویان و دانش آموزان ضمن تظاهرات و راهپیمائی علیه رژیم پهلوی در داخل دانشگاه تهران، فریضه نماز جماعت را نیز پاس می‌داشتند

ادامه مطلب