انشعاب
دو سند منتشرنشده از ساواک درباره انور خامه‌ای

دو سند منتشرنشده از ساواک درباره انور خامه‌ای

انور خامه‌ای آخرین بازمانده گروه 53 نفر و از موسسین حزب توده صبح روزسه شنبه 29 آبان 1397 در سن 102 سالگی در تهران درگذشت. موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی دو سند از پرونده ساواک در باره او را به شرح زیر منتشر می‌کند: سند اول: نامه هوشنگ نهاوندی، رئیس دفتر فرح پهلوی بخاطر تشکر از انور خامه ای برای ارسال و تالیف کتاب «تجدیدنظر طلبی از مارکس تا مائو» مورخ اسفندماه 1356. متن این سند به شرح زیر است: استاد محترم...

ادامه مطلب