دولت علیه ایران
نخستین روزنامه مصور در ایران

نخستین روزنامه مصور در ایران

پس از گذشت ده سال و انتشار 471 شماره از روزنامه وقایع اتفاقیه که از سال ۱۲۶۷ هجری قمری در حال انتشار بود، علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه، وزیر علوم و معارف وقت، ادارهٔ چاپخانه دولتی و مدیریت این روزنامه را به میرزا ابوالحسن خان صنیع‌الملک سپرد. صنیع‌الملک خود تصویرگر بسیاری از نقاشی‌های درج شده در این روزنامه بود. نام روزنامه وقایع اتفاقیه را از شماره ۴۷۲ در تاریخ ۵ صفر ۱۲۷۷ هجری قمری به روزنامه...

ادامه مطلب