موسی خیابانی
موسی خیابانی در زندان چه پیغامی به آیت الله لاهوتی می دهد ؟

موسی خیابانی در زندان چه پیغامی به آیت الله لاهوتی می دهد ؟

متن سند به شرح ذیل است: تاریخ گزارش : 6/10/1356 موضوع: اظهارات عباس سالاری فرزند سید محمدعلی محکوم به 6 سال زندان نامبرده بالا اخیراً ضمن ملاقات با یکی از زندانیان در زندان اوین اظهار داشت هنگامیکه حسن لاهوتی اشکوری از زندان قصر به زندان اوین منتقل می شد، موسی خیابانی(موسی نصیراوغلی خیابانی) او را به کناری کشیده و گفته مطلبی به عنوان پیام مجاهدین[خلق]، نه پیام خودش، به وی می گوید که باید قول بدهد متن پیام...

ادامه مطلب