22 بهمن
15 خرداد 42 و 22 بهمن 57 ؛ آغاز و سرانجام حرکت انقلاب اسلامی

15 خرداد 42 و 22 بهمن 57 ؛ آغاز و سرانجام حرکت انقلاب اسلامی

در نگاهی گذرا به ماهیت رخدادهای ضد استبدادی یکصدساله‌ اخیر‌ ایران‌،دو رویـداد بـیش از بـقیه،در صورت و سیرت به یکدیگر شبیه‌اند:15 خرداد 1342 و 22‌ بهمن 1357.چه در ابعاد خارجی و چه زمینه‌های داخلی،راهبری و حـضور مردمی و نیز‌ اشتراک درخواستها و شعارها، شباهتهایی‌ وجود‌ دارد که به درستی یکی را سرآغاز و دیـگری را سرانجام حرکتی دانسته‌اند کـه بـه‌ عنوان انقلاب اسلامی شناسایی شده...

ادامه مطلب

سنگربندی خیابان‌ها توسط مردم در 21 و 22 بهمن 57

سنگربندی خیابان‌ها توسط مردم در 21 و 22 بهمن 57

کسانی که دو روز تاریخی 21 و 22 بهمن 1357 را در زندگی خود تجربه کردند، حس و حال مردم ایران در این دو روز را بهتر از دیگران درک می کنند. روز 21 بهمن 1357 اکثر شهرهای ایران بویژه تهران در آتش و دود بود. مردم به سوی مراکز امنیتی و نظامی هجوم می بردند تا آخرین مراکز سرکوب ستم شاهی را تسخیر کنند و با کمک ارتشی های بریده از شاه و مبارزان دوره انقلاب ، بر این مراکز مسلط شوند. سرانجام پس از بیش از نیم قرن مبارزه و جان...

ادامه مطلب

خاطره ای  خواندنی از روز 22 بهمن 1357

خاطره ای خواندنی از روز 22 بهمن 1357

میدان امام حسین (ع) و خیابان مسجد و سنگر بین بانک ملی و کله پاچه ای که در ضلع شمال غربی بود  یادتون هست؟ صبح 22 بهمن شد، بگذریم از درگیری با تانک بدره ای  و گیر انداختنش که قصه سوایی دارد، داخل سنگرمان نشسته بودیم، هوا سرد و گرسنه و تشنه و در دل تمنای یه لا نون بربری در همین زمان یک خانم چادری اومد کنار سنگر، البته از آن چادرایی که گلای ریزداره و زمینه سفید که خانم های  خانه دار تو خونه سرشون...

ادامه مطلب