زندگی خصوصی امام خمینی
برای نخستین‌بار دوربین به اندرونی بیت امام ره رفته است

برای نخستین‌بار دوربین به اندرونی بیت امام ره رفته است

ساختن مستند در باره شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران، ضرورتی‌است که  سال‌ها مورد  بی‌توجهی قرار گرفته است. بسیاری می‌خواهند بدانند که در پشت‌صحنه زندگی مردان بزرگ چه می‌گذشته و زندگی شخصی و خانوادگی آنها چگونه بوده است. واکاوی جزئیات زندگی این شخصیت‌ها می‌تواند گوشه‌های تاریک بسیاری را روشن کند و در عین حال برای مخاطبان، جذاب باشد.«بانو قدس‌ایران»،...

ادامه مطلب