خلع ید انگلیس
ملی شدن نفت در ایران به روایت والتر لوی

ملی شدن نفت در ایران به روایت والتر لوی

: سرگذشت نفت در دوران ملی شدن صنعت نفت در ایران،ماجرایی است که‌ طی نیم قرن‌ بـارها و بارها بازگو و بررسی شده است.تصویب قانون ملی شدن‌ صنعت نفت در ایران‌ در‌ اسـفند سال 1329 سرآغاز کشاکش بـزرگی مـیان ایران و بریتانیا و شرکت نفت«انگلیس و ایران»شد که پس از مدت کوتاهی با مداخله میانجی‌گرایانه آمریکاییها،موضوع ابعاد وسیع‌تری یافت. بدین‌ترتیب دکتر مصدق و دولت‌ او در...

ادامه مطلب

تصور پوچ انگلیس درباره توانمندی‌های ایرانیان

تصور پوچ انگلیس درباره توانمندی‌های ایرانیان

: امیر مکی تاریخ‌پژوه  در مصاحبه با خبرگزاری فارس می گوید: بعد از آنکه ایرانیان اداره صنعت نفت را بر عهده گرفتند، تصور انگلیسی‌ها این بود که ایرانیان به تنهایی قادر نیستند نفت تولید کنند اما اداره صنعت نفت توسط ایرانیان انجام شد. پس از ملی شدن صنعت نفت، دولت ایران تصمیم گرفت که دست انگلیسی ‏ها را از شرکت نفت ایران کوتاه کند. بنابراین لایحه‏‌ای به مجلس برد که طی آن، از...

ادامه مطلب