انقلاب اسلامی ، جریان شناسی اعتراض ها ، ناکارامدی دولت بازرگان
واکاوی عملکرد سیاسی و اقتصادی حکومت پهلوی

واکاوی عملکرد سیاسی و اقتصادی حکومت پهلوی

جریان‌شناسی اعتراضات و بررسی مواضع امام(ره) قبل و بعد از ورود به تهران گفت‌وگوی تفصیلی «فرهیختگان» با قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر ناکارآمدی بازرگان امام(ره) را از قم به تهران کشاند مصاحبه کننده  : علی جمشیدی دبیر گروه سیاسی قاسم تبریزی، رئیس بخش تخصصی مطالعات انقلاب اسلامی کتابخانه‌ مجلس شورای اسلامی است، کسی که سال‌ها تاریخ معاصر ایران را بررسی کرده و حالا به دقایق آن...

ادامه مطلب