غارت و چپاول ایران
0

اشاره

 تاریخ ایران مشحون از جنایات و مداخلات قدرت‌های استعماری است. انگلیس، روسیه و آمریکا در راس دولت‌هایی هستند که دخالت‌های مکرر و مستقیم در امور داخلی ایران طی دو قرن اخیر داشته و موارد متعددی از غارت، چپاول و جنایت را در رفتار با مردم ایران در پیشینه عملکرد خود ثبت کرده‌اند. نقطه اوج این حوادث مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم است. این غارتگری‌ها البته بدون پاسخ نیز نبوده و جلوه‌های متعددی از مبارزات قهرآمیز ملت ایران علیه استعمارگران نیز در صفحات تاریخ تحولات کشورمان ثبت و ضبط است.

«پرونده» حاضر گوشه‌هایی از غارت و چپاول استعمارگران را در ایران نشان می‌دهد.


‏40 سال  غارت نفت ایران توسط انگلیس ‏

‏40 سال غارت نفت ایران توسط انگلیس ‏

مطالب زیادی در ارتباط با تاریخچه نفت ایران نوشته شده است؛ از جمله چندین جلد کتاب درباره ‌تاریخچه شرکت نفت انگلیس، توسط خودِ آن شرکت منتشر شده است. (1) ولی نقص عمده این کتب ‌تاریخی، فقر داده‌هاست. علاوه بر این، برخی از این مورخان عمدتاً بر اسناد و مدارک منتشره از سوی ‌انگلیس تکیه کرده و بدین ترتیب از اعتبار کار خود کاسته‌اند. با وجود این، گزارش محرمانه «ملی‌ شدن ‌صنعت نفت ایران،»...

ادامه مطلب

رضاخان و غارت درآمدهای نفتی ایران

رضاخان و غارت درآمدهای نفتی ایران

سوء استفاده شخصی رضا شاه از درآمدهای نفتی ایران

 طی سال‌های 1921 تا 1941 آمریکایی بدنبال ایفای نقش بیشتر در امور داخلی ایران بودند و به همین منظور، شناخت بیشتر کشور ایران و حکمرانان آن را در دستور کار خود قرار دادند. سفارت آن کشور در ایران نیز با برقراری ملاقات های مختلف و انجام تحقیقات گوناگون سعی نمود بر عمق شناخت خود بیافزاید که گزارش های به جا مانده حاکی از آن است. گزارش‌های گوناگونی از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و نظامی ایران در این...

ادامه مطلب

غارت بزرگ

غارت بزرگ

خاورمیانه به خاطر برخورداری از ثروتهای‌ طـبیعی‌ و ارزش راهـبردی آن،از دیرباز طرف‌ توجه قدرتهای استعمارگر بوده است.این منطقه بویژه بین النهرین‌،مصر و ایران بـه واسطه‌ وجود آثار باستانی و مصنوعات و عتیقه‌جات بهانه‌ای برای تردد و تجمع‌ غریبان فراهم کـرد.آثار‌ یاد‌ شده،نـشانه تـمدنهای کهن و غنی مردمان این سرزمین است و همواره موجب رشک و حسد کشورهای غربی بوده...

ادامه مطلب

بازخوانی گزارش بانک جهانی درباره 40 سال غارت و چپاول نفت ایران توسط انگلیس

بازخوانی گزارش بانک جهانی درباره 40 سال غارت و چپاول نفت ایران توسط انگلیس

: در سالگرد اعلام ملی شدن صنعت نفت در ایران توسط دولت دکتر محمد مصدق بخشی از کتاب گزارش محرمانه بانک جهانی در سال 1952 به نقل از کتاب "رضا شاه و بریتانیا" را در اینجا آوردیم تا پیش زمینه هایی که موجب شد مردم ایران به غارت چهل ساله منابع نفت خود توسط شرکتهای انگلیسی اعتراض کنند، بصورت مستند ارائه  شود. اراده ملی مردم ایران خلع ید از شرکت انگلیسی موسوم به بی پی را به دنیا نمایش دارد . برای...

ادامه مطلب

غارت شبانه روزی آثار تاریخی

غارت شبانه روزی آثار تاریخی

 حفاران غیرمجاز، خاک محوطه‌های تاریخی و گورهای باستانی کدامیک از استان‌های کشور را به توبره کشیده‌اند؟ تجهیزات مورد نیاز برای حفاری‌های غیرمجاز ساخت کدام کشورها و توزیع آن در بازار ایران چگونه است؟ یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی در برخورد با حفاران غیرمجاز تا چه اندازه پیشرفت داشته؟ اشیای تاریخی از کدام مرزها و چگونه از ایران خارج می‌شوند و مقصد بیشتر آنها کدام کشور و چه شخصی...

ادامه مطلب

غارت بیت‌المال توسط حکومت پهلوی

غارت بیت‌المال توسط حکومت پهلوی

شاه، اعضای خاندان پهلوی و دیگر خاندان‌های بزرگ، اغلب صنایع بزرگ و فعالیت‌های تجاری، خدمات، کشاورزی و ... را در انحصار خویش داشتند و از این راه، بخش اعظم ثروت و نقدینگی کشور به خاندان پهلوی و چند خانوادة دیگر تعلق داشت. خاندان پهلوی در تمام رشته‌های اقتصادی، کشاورزی و تجاری دست برتر داشتند و اعضای این خاندان، یا صاحب و مالک صنایع و شرکت‌ها یا سهام‌دار عمده در اکثر مؤسسات اقتصادی و...

ادامه مطلب

بازنگری نقش انگلستان و روسیه در غارت ارزاق ایران در سالهای جنگ جهانی اول

بازنگری نقش انگلستان و روسیه در غارت ارزاق ایران در سالهای جنگ جهانی اول

 پژوهشگران تاریخ همواره بر آن بوده‌ اند که با استفاده از اسناد و مدارکی که در دسترس‌شان بوده است راهی به گذشته بیابند و از اوضاع مردم آن روزگار آگاهی یابند. از آنجا که بیشتر نویسندگان و مورخان پیشین بر چگونگی گذران مردم توجهی نداشته‌اند و این امور نزد آنان اهمیت چندانی نداشته است، دستیابی به این اطلاعات همواره برای محقق با دشواری همراه بوده است. بخشی از مجموعه اسناد موجود در سازمان اسناد...

ادامه مطلب

رقابت امریکا، روسیه و انگلستان برای غارت منابع نفتی ایران

رقابت امریکا، روسیه و انگلستان برای غارت منابع نفتی ایران

 طی سالهای حاکمیت سلسله قاجار، دولتهای انگلستان و روسیه نقش اصلی را در غارت منابع اقتصادی ایران بر عهده داشتند ولی از آغاز حاکمیت سلسله پهلوی، امریکا نیز به آنان پیوست و سه دولت در استفاده از خوان گسترده سرمایه‌های ایران از یکدیگر سبقت گرفتند. گرچه امریکائیها دیرتر به این شبکه پیوستند و فعالیتهای اقتصادی‌شان در ایران با مقاومتهائی از جانب روسیه و انگلستان روبرو شد ولی وجود بعضی سیاسیون و...

ادامه مطلب

دولت هویدا کابینه غارت و چپاول

دولت هویدا کابینه غارت و چپاول

گزارش تاریخ 13/5/48 دولت آقاى امیرعباس با تمام امکاناتى که در اختیار دارد متأسفانه نتوانسته است به نحو شایسته مجرى منویات شاهنشاه آریامهر از نظر تأمین نظرات مردم باشد، با قاطعیت هر چه تمامتر باید گفت اکثر از اعضاى کابینه که معلوم نیست به اتکاى چه مقامى در راه سوءاستفاده قدم برمى‌دارند با دسته‌بندى و صحنه‌سازى به طرز کاملاً کم سابقه‌اى به قول مردم به غارت بودجه‌هاى زیر نظر خود مشغولند و چپاول...

ادامه مطلب

چپاول بیت‌المال

چپاول بیت‌المال

به: 322 تاریخ : 14/11/47 از: 20 ه‍‍ شماره: 39790/20 ه‍‍ موضوع: سوءاستفاده دکتر صدر دکتر صدر در زمان وزارت دادگستری خود به ثبت اسناد و دادگستری محلات فشار می‌آورد و در نتیجه سند مالکیت سنگ معدن تراورتن را به نام خودش ثبت می‌نماید. یک نفر از کارشناسان دادگستری به نام مهندس مهروز که زیر بار نمی‌رفته به دستور صدر پروانه کارشناسی رسمی ساختمان و معدن وی را لغو که اخیراً مجدداً پروانه کار سیاسی به نام...

ادامه مطلب

انقلاب سفید و غارت اراضی گلستان

به بهانه ششم بهمن ماه 1341 - رفرندام به اصطلاح انقلاب سفید که با عدم استقبال مردم روبرو شد

انقلاب سفید و غارت اراضی گلستان

ـ انقلاب سفید، ره آورد کاخ سفید رژیم شاه تصور می‌کرد پس از کودتای امریکایی 28 مرداد 1332 و اقدامات شدیدی پلیسی، می‌تواند بر مشکلات اجتماعی فائق آید، اما با گذشت 8 سال از کودتا و اعمال سیاست‌های غربی در ایران، هنوز نابسامانی اقتصادی و نارضایتی عمومی در ههمه عرصه‌ها مشاهده می‌شد. چنان که جعفر شریف‌امامی، نخست‌وزیر وقت، در سال 1339 در مجلس سنا اعلام کرد: «روزی که دولت تشکیل شد ما نگرانی...

ادامه مطلب

گزارشی از غارتگری‌های پلیس جنوب

گزارشی از غارتگری‌های پلیس جنوب

دولت علیه ایران وزارت داخله به تاریخ 30 دلو 1336[=1296ش] مرقومه وزارت جلیله امور خارجه اهالی از بابک و رعایای آنجا عرض‌حال رقّت‌آمیزی از غارت‌گری پلیس جنوب فرستاده‌اند. چون جالب توجه و استحضار آن وزارت جلیله از مفاد آن لازم بود، عیناً ارسال گردید. ملاحظه خواهند فرمود تا حال چندین پارچه آبادی از نتیجه تطاول و تجاوز پلیس جنوب خالی‌السکنه و مخروبه شده است. رعایای غارت‌زده بی‌منزل و مأوا...

ادامه مطلب

هجوم موزه‌های آمریکایی به ایران برای غارت میراث فرهنگی در دوره رضاخان

هجوم موزه‌های آمریکایی به ایران برای غارت میراث فرهنگی در دوره رضاخان

اولین تقاضا برای کاوش‌های باستان‌شناسی، دقیقاً سه روز پس از تصویب قانون جدید آثار باستانی، در تاریخ 6 نوامبر 1930 از سوی وولسین به نمایندگی از طرف موزه دانشگاه پنسیلوانیا داده شد. وی درخواست کاوش در 2 منطقه دامغان و استخر را مطرح کرد. دامغان منطقه‌ای در 215 مایلی شرق تهران در راه تهران - مشهد است. این باور وجود داشت که دامغان همان منطقه قدیمی صد دروازه بوده است؛ یعنی پایتخت سلسله پارتیان که در...

ادامه مطلب