حزب رستاخیز؛ اشتباه بزرگ (جلد دوم - آسیب‌شناسی یک ناکامی بزرگ)


مظفر شاهدی

حزب رستاخیز؛ اشتباه بزرگ (جلد دوم - آسیب‌شناسی یک ناکامی بزرگ)
«حزب رستاخیز؛ اشتباه بزرگ» عنوان اثری دوجلدی است که در زمستان 1382 توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی به طبع رسیده است. عنوان این اثر برگرفته از یکی از جملات محمدرضا پهلوی است. وی در کتاب پاسخ به تاریخ در بحثی تحت عنوان «تشکیل حزب رستاخیز، یک اشتباه» نوشت «بدبختانه غلط بودن فکر ایجاد این حزب در عمل به اثبات رسید. حزب رستاخیز نتوانست به هدفهایی که به خاطرش ایجاد شده بود، نائل شود».
مظفر شاهدی نویسنده این اثر در بخشی از پیشگفتار آن چنین آورده است:
....اثری که با عنوان «حزب رستاخیز؛ اشتباه بزرگ» تقدیم علاقه‌مندان مباحث تاریخی و سیاسی می‌شود تلاشی است هرچند اندک، برای بررسی تحلیلی ـ تاریخی گوشه‌هایی از تحولات و حوادث سیاسی اجتماعی ایران در سالهای پایانی حکومت محمدرضا پهلوی . در این اثر نهایت تلاش صورت گرفته است تا برپایه اسناد و مدارک متقن، برش‌هایی از رخدادهای تاریخی آن روزگار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، بازکاوی و بازشناسی شود....
کتاب حاضر در 11 فصل تهیه و تدوین شده که هفت فصل آن در جلد اول و 4 فصل دیگر آن در جلد دوم منعکس شده است.
عنوان‌های فصول جلد اول این مجموعه عبارتند از:
روند نقض قانون اساسی و مشروطیت در دهه اول سلطنت محمدرضا پهلوی، دهه دوم سلطنت محمدرضا پهلوی و گسترش بحران دموکراسی در ایران، دهه سوم سلطنت محمدرضا پهلوی و نهادینه شدن خودکامگی در ایران، تأسیس حزب رستاخیز، تشکیلات حزب رستاخیز، روند عضوگیری در حزب رستاخیز، و نشریات، کانونها، کمیته‌ها، جناحها و شوراهای حزب رستاخیز.
عنوان‌های فصول دوم این مجموعه نیز به شرح زیر است:
روابط حزب رستاخیز با دولت و مجلسین شورای ملی و سنا، دوران طلایی حزب رستاخیز (1353 ـ 1355)، مروری بر کارنامه حزب رستاخیز از کنگره دوم تا پایان کنگره فوق‌العاده، و بحران سیاسی و فروپاشی حزب رستاخیز.