مقالات
قیام میرزا کوچک خان جنگلی

قیام میرزا کوچک خان جنگلی

روز ۱۱ آذر ۱۳۰۰ هجری شمسی میرزا کوچک‌خان جنگلی پس از سالها مبارزه علیه خیانتهای قاجار و استبداد رضاخانی، به شهادت رسید. در تاریخچه مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران‌، قیام میرزا کوچک خان جنگلی از جمله نهضتهایی است که با اندیشه اسلامی و ضداستعماری شکل گرفت، امّا با نیرنگ و خیانت کمونیستها به انحراف، تجزیه و نفاق داخلی دچار گشت ونهایتاً همسویی اعلام نشده روس‌های بلشویک با رژیم استبدادی قاجار...

ادامه مطلب

سفر نیکسون به تهران

سفر نیکسون به تهران

روز نهم خرداد 1351 ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا وارد تهران شد. این سفر در شرایط خاصی صورت گرفت: از یک سو شاه باخروج انگلستان از خلیج فارس در پاییز1350، خلاء قدرتی در منطقه احساس می‌کرد و اصرار داشت با کمک امریکا این خلاء را پر کند؛ از سوی دیگر پیمان دوستی عراق و شوروی در فروردین 1351 به امضأ رسید و سلاحهای روسی به بغداد سرازیر شد. این دو موضوع شاه را بیش از گذشته به واردات سلاحها و جنگ افزارهای...

ادامه مطلب


1
2
3
...
116
117
118