تظاهرات دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران


1758 بازدید

تظاهرات دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران
همگامی دانش آموزان و دانشجویان با دیگر اقشار ملت ایران در مسیر انقلاب اسلامیدانش آموزان پس از بازگشائی مدارس در مهرماه 1357 همگام با دیگر اقشار مردم ایران اقدام به برپائی تظاهرات می کردند. در تهران، دانش آموزان با پیوستن به صف دانشجویان در دانشگاه تهران اقدام به راهپیمائی و تظاهرات در داخل محوطه دانشگاه می نمودند. در سند ذیل تعداد تظاهرکنندگان در داخل دانشگاه تهران جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر برآورد شده است.